[SERVER 5] CHUỖI SỰ KIỆN THĂNG CẤP & ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG

Cuộc chiến Tiên Ma đã sẵn sàng, song song cùng những sự kiện hấp dẫn, Tiểu Muội xin gửi đến các Huynh, Tỷ sự kiện đua top để nhận được những phần thưởng giá trị. Nghe nói Quả Thú Linh, Linh Ngọc, Kim Nguyên Bảo, ... sẽ xuất hiện trong chuỗi sự kiện thăng cấp và đua top tại server 5 Khả Vi
Nhanh chóng gia nhập vào Tu Tiên Kiếm để trở thành những Tiên Nhân, có cơ hội sở hữu những phần thưởng vô cùng hấp dẫn từ NPH Nope Game nhé.

1. Thăng Cấp Thần Vũ:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày đầu mở server - Duy trì đến 23h59'59'' ngày thứ 1 mở server

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Thăng Cấp Thần Vũ bất kì đạt đến cấp qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Thăng Cấp Thần Vũ

- Phần thưởng:

2. Thăng Cấp Thú Cưỡi:

-Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày thứ 2 mở server - Duy trì đến 23h59'59'' ngày thứ 2 mở server

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi Thăng Cấp Thú Cưỡi bất kì đạt cấp qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Thăng Cấp Thú Cưỡi

Phần thưởng:

3. Cường Hóa Trang Bị:

- Thời gian diễn ra sự kiện :Ngày thứ 3 mở server - Duy trì đến 23h59'59'' ngày thứ 3 mở server

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Cường Hóa Trang Bị bất kì đạt cấp qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Cường Hóa Trang Bị

- Phần thưởng:

4. Ghép Bảo Thạch:

- Thời gian diễn ra sự kiện: ngày thứ 4 mở server- Duy trì đến 23h59'59'' ngày thứ 4 mở server

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Ghép Bảo Thạch bất kỳ đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Ghép Bảo Thạch

- Phần thưởng:

5.Đua Top BXH Level :

- Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày đầu tiên mở server - Duy trì đến 23h59'59'' ngày thứ 4 mở server

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi đua top, đạt top quy định sẽ nhận phần thưởng phong phú có giá trị

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

- Thời gian trao thưởng: Phần thưởng sẽ được gửi về trực tiếp tại thư ingame sau khi kết thúc sự kiện.

- Phần thưởng:

6. Đua Top BXH Lực Chiến:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày đầu tiên mở server - Duy trì đến 23h59'59'' ngày thứ 4 mở server

Vào thời gian hoạt động, người chơi đua top, đạt top lực chiến thuộc nhóm qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất

- Thời gian trao thưởng: Phần thưởng sẽ được gửi về trực tiếp tại thư ingame sau khi kết thúc sự kiện.

- Phần thưởng:

7. Đua Top BXH Tiên Minh:

- Thời gian diễn ra sự kiện : Ngày đầu tiên mở server - Duy trì đến 23h59'59'' ngày thứ 4 mở server

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, Tiên Minh đua top , đạt top cấp tiên minh thuộc nhóm qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc: 

+ Không hạn chế số lượng Tiên Minh tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất

- Thời gian trao thưởng: Phần thưởng sẽ được gửi về trực tiếp tại thư ingame sau khi kết thúc sự kiện.

- Phần thưởng: 

Tìm hiểu và cập nhật thông tin thường xuyên về Tu Tiên Kiếm tại Trang Chủ Tu Tiên Kiếm và Cộng Đồng Tu Tiên Kiếm nhé!

TU TIÊN KIẾM 3D MOBILE - TIÊN MÔN CHIẾN RỰC LỬA 50 VS 50

Chúc Các Tiên Nhân có những giây phút tuyệt vời bên game Tu Tiên Kiếm 3D Mobile