Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Tuần 6 _Tháng 5

Nắng Hè Tan Chảy - Sự Kiện Trao Tay
Không biết là tuần này các Huynh Tỷ sẽ có sự kiện nào hấp dẫn mà có thể làm tan chảy nắng hè nhỉ. Đặc biệt là tuần này sẽ có hai sự kiện mới keeng xà beng lần đầu trình làng tại Tu Tiên Kiếm đó là " Linh Chú Pháp Bảo " và " Thăng Cấp Thần Khí "
Trước tiên Tiểu Muội xin gửi đến các Huynh Tỷ lời chúc mừng cho tuần mới nhiều niềm vui và năng lượng . Và cùng Tiểu Muội khám phá chuỗi sự kiện cực hot của tuần 6 tháng 5 này nhé.

1.Nạp Liên Tục: 

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp KNB.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

+ Người chơi phải nạp liên tục tùy ý để nhận được mốc quà nạp cuối cùng.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Nạp Liên Tục

- Phần thưởng:

2.Khuyến Mãi Mỗi Ngày:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ quy đổi ra KNB sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp KNB.

+ Mỗi người chơi chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất trong ngày.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng :

3.Rút Thăm Tàng Bảo Các:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi rút thăm Tàng Bảo Các đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần rút thăm Tàng Bảo Các.

+ Mỗi người chơi chỉ có thể nhận duy nhất 1 lần tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện rút thăm Tàng Bảo Các

- Phần thưởng:

4.Vòng Quay May Mắn:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi đổi thẻ nạp thành KNB hoặc tiêu KNB đạt mốc qui định sẽ được một lượt quay.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lượt vòng quay may mắn.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Vòng Quay May Mắn.

- Phần thưởng:

5.Tranh Mua Mỗi Ngày:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi dùng nguyên bảo, để tranh mua các gói quà có giới hạn

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Chỉ hạn chế số quà cho từng đợt bán

+ Mỗi người chơi có thể số lượng nhất định trên từng gói quà

+ Qua ngày sẽ được làm mới phần thưởng

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện

- Phần thưởng:

6.Tiêu Phí Hoàn Tiền:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Hao KNB đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi người chơi chỉ nhận một lần duy nhất tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Tiêu Phí Nhận Thưởng.

- Phần thưởng:

7.Qui Đổi KNB Nhận Quà Không Giới Hạn:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ nhận được phần thưởng phong phú.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần nạp trên từng gói.

Nạp giá trị nào, nhận gói quà giá trị đó, không áp dụng tích nạp từ các lần trước.

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng:

8.Linh Chú Pháp Bảo: 

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi Chú Linh Pháp Bảo bất kỳ đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Linh Chú Pháp Bảo.

- Phần thưởng:

9.Thăng Cấp Thần Khí:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi Thăng cấp Thần Khí bất kỳ đạt cấp qui định sẽ nhận thưởng.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Thăng Cấp Thần Khí.

- Phần thưởng:

10.X2 Phụ Bản:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 23/05/2019 đến 23:59:59 ngày 26/05/2019

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động người chơi tham gia sẽ nhận được X2 phần thưởng

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phụ Bản

- Phần thưởng:

Tìm hiểu và cập nhật thông tin thường xuyên về Tu Tiên Kiếm tại Trang Chủ Tu Tiên Kiếm và Cộng Đồng Tu Tiên Kiếm nhé!

TU TIÊN KIẾM 3D MOBILE - TIÊN MÔN CHIẾN RỰC LỬA 50 VS 50

Chúc Các Tiên Nhân có những giây phút tuyệt vời bên game Tu Tiên Kiếm 3D Mobile