Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Tuần 4 _Tháng 5

Tiêu phí nhận thưởng, tuần mới quà tới. Tiểu Muội xin gửi đến quý Huynh Tỷ phần quà của tuần này nhé. Thêm quà - Thêm bạn - Thêm vui, quý Huynh Tỷ nhớ mời thêm bạn bè cùng chơi cho vui nè, dạo chơi trong Tu Tiên Kiếm mà chỉ có 1 mình là nguy hiểm lắm nhé. Hãy kết bái ngay Tiên Hữu để thống nhất Tam giới thôi nào

1.Nạp Liên Tục: 

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp KNB.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

+ Người chơi phải nạp liên tục tùy ý để nhận được mốc quà nạp cuối cùng.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Nạp Liên Tục

- Phần thưởng:

2.Khuyến Mãi Mỗi Ngày:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ quy đổi ra KNB sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp KNB.

+ Mỗi người chơi chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất trong ngày.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng :

3.Tiêu Phí Hoàn Tiền:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Hao KNB đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi người chơi chỉ nhận một lần duy nhất tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Tiêu Phí Nhận Thưởng.

- Phần thưởng:

4.Tích Nạp Mỗi Ngày:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ nhận được phần thưởng phong phú.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần nạp

+ Người chơi nạp sẽ cộng dồn, đạt mốc sẽ nhận quà. Sau 24h sẽ làm mới mốc nạp và phần thưởng nạp theo mỗi ngày

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng:

5.Tranh Mua Mỗi Ngày:

- Thời gian diễn ra sự kiện : Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi dùng nguyên bảo, để tranh mua các gói quà có giới hạn.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Chỉ hạn chế số quà cho từng đợt bán.

+ Mỗi người chơi có thể số lượng nhất định trên từng gói quà.

+ Qua ngày sẽ được làm mới phần thưởng.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện.

- Phần thưởng:

6.Vòng Quay May Mắn:

- Thời gian diễn ra sự kiện:  Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi đổi thẻ nạp thành KNB hoặc tiêu KNB đạt mốc qui định sẽ được một lượt quay.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lượt vòng quay may mắn.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Vòng Quay May Mắn.

- Phần thưởng:

7.Rút Thăm Tàng Bảo Các:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi rút thăm Tàng Bảo Các đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần rút thăm Tàng Bảo Các.

+ Mỗi người chơi chỉ có thể nhận duy nhất 1 lần tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện rút thăm Tàng Bảo Các

- Phần thưởng:

8. Thăng Cấp Thú Nuôi:

- Thời gian diễn ra sự kiện : Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động người chơi Thăng Cấp Điểm Trưởng thành Thú Nuôi bất kỳ đạt cấp quy định sẽ nhận thưởng.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng:

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Thăng Cấp Thú Nuôi

- Phần thưởng:

9. Cường Hóa Trang Bị:

- Thời gian diễn ra sự kiện : Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Cường Hóa Trang Bị bất kì đạt cấp qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Cường Hóa Trang Bị

- Phần thưởng:

10. Thăng Cấp Thần Vũ:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Thăng Cấp Thần Vũ bất kì đạt đến cấp qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Thăng Cấp Thần Vũ

- Phần thưởng:

11. X2 Phụ Bản:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 15/05/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động người chơi tham gia sẽ nhận được X2 phần thưởng

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phụ Bản

- Phần thưởng:

Tìm hiểu và cập nhật thông tin thường xuyên về Tu Tiên Kiếm tại Trang Chủ Tu Tiên Kiếm và Cộng Đồng Tu Tiên Kiếm nhé!

TU TIÊN KIẾM 3D MOBILE - TIÊN MÔN CHIẾN RỰC LỬA 50 VS 50

Chúc Các Tiên Nhân có những giây phút tuyệt vời bên game Tu Tiên Kiếm 3D Mobile