Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi

Ai rồi cũng sẽ khác, chúng ta dần trưởng thành hơn, không còn vô tư vòi ăn bánh kẹo như ngày xưa nữa…bởi guồng quay cuộc sống.
Nhưng mỗi khi nhắc đến những ngày còn thơ trẻ, ắt hẳn ai cũng sẽ một lần ao ước được trở về. Và chiếc vé tuổi thơ ấy, Tu Tiên Kiếm 3D xin được đồng hành cùng Huynh Tỷ trong chuyến bay này.
Nhân dịp Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06, Muội xin chúc các Huynh Tỷ một ngày lễ nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười như là trẻ thơ nhé!
Lễ đến – Quà về! Chuỗi sự kiện Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi Hấp Dẫn không thể bỏ qua.


1.Tích Lũy Nạp:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi tích lũy nạp thẻ qui đổi sang KNB sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp KNB.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

+ Qua ngày không được làm mới.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Tích Lũy Nạp.

- Phần thưởng:

2.Tích Lũy Tiêu Phí:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Hao KNB đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Tiêu Phí Nhận Thưởng.

- Phần thưởng:

3. Khuyến Mãi Tuần Hoàn:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 31/05/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Hao KNB đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần nạp thẻ qui đổi KNB.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện .

- Phần thưởng:

4. Siêu Khuyến Mãi Ngày Lễ:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 01/06/2019 đến 23:59:59 ngày 01/06/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ nhận được phần thưởng phong phú.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần nạp.

+ Người chơi nạp sẽ cộng dồn, đạt mốc sẽ nhận quà.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện .

- Phần thưởng:

5.Nạp Đơn Ngày:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 02/06/2019 đến 23:59:59 ngày 02/06/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ nhận được phần thưởng phong phú.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần nạp trên từng gói.

Nạp giá trị nào, nhận gói quà giá trị đó, không áp dụng tích nạp từ các lần trước.

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng:

6.Thần Tài Đến:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 03/06/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi qui đổi thẻ nạp thành KNB đạt mốc sẽ nhận

lượt quay. Dùng KNB để đầu tư Thần Tài Đến để kiếm lời.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng:

 7.Nạp Liên Tục: 

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp KNB.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Nạp Liên Tục

- Phần thưởng:

8.Nạp Mỗi Ngày:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ quy đổi ra KNB sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ thẻ nạp KNB.

+ Mỗi người chơi chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất trong ngày.

- Thời gian trao thưởng:

+ Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.

- Phần thưởng :

9.Tranh Mua Ưu Đãi:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi dùng nguyên bảo, để tranh mua các gói quà có giới hạn

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Chỉ hạn chế số quà cho từng đợt bán

+ Mỗi người chơi có thể số lượng nhất định trên từng gói quà

+ Qua ngày sẽ được làm mới phần thưởng

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện

- Phần thưởng:

10.Đăng Nhập Ngày Lễ:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được thưởng.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Sự Kiện

- Phần thưởng:

11. Ghép Bảo Thạch:

- Thời gian diễn ra sự kiện:  Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi Ghép Bảo Thạch bất kỳ đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Ghép Bảo Thạch

- Phần thưởng:

12.Thăng Cấp Thú Cưỡi:

-Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia:

Vào thời gian hoạt động, người chơi Thăng Cấp Thú Cưỡi bất kì đạt cấp qui định sẽ nhận thưởng

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

+ Mỗi người chơi có thể nhận 1 lần duy nhất tại mỗi mốc

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Thăng Cấp Thú Cưỡi

Phần thưởng:

13.X2 Phụ Bản:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách Tham Gia:

Vào thời gian hoạt động người chơi tham gia sẽ nhận được X2 phần thưởng

-Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phụ Bản

- Phần thưởng:

14.Vòng Quay May Mắn:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi đổi thẻ nạp thành KNB hoặc tiêu KNB đạt mốc qui định sẽ được một lượt quay.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lượt vòng quay may mắn.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện Vòng Quay May Mắn.

- Phần thưởng:

15.Rút Thăm Tàng Bảo Các:

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 0:00 ngày 31/05/2019 đến 23:59:59 ngày 03/06/2019.

- Cách tham gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi rút thăm Tàng Bảo Các đạt mốc qui định sẽ nhận thưởng.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Không hạn chế số lần rút thăm Tàng Bảo Các.

+ Mỗi người chơi chỉ có thể nhận duy nhất 1 lần tại mỗi mốc.

- Thời gian trao thưởng:

Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện rút thăm Tàng Bảo Các

- Phần thưởng:

Tìm hiểu và cập nhật thông tin thường xuyên về Tu Tiên Kiếm tại Trang Chủ Tu Tiên Kiếm và Cộng Đồng Tu Tiên Kiếm nhé!

TU TIÊN KIẾM 3D MOBILE - TIÊN MÔN CHIẾN RỰC LỬA 50 VS 50

Chúc Các Tiên Nhân có những giây phút tuyệt vời bên game Tu Tiên Kiếm 3D Mobile