Hệ Thống Đặc Quyền VIP

Đặc quyền VIP - đúng như cái tên của nó, trở thành VIP và nhận lại những đặc quyền vượt trội. Có thể tiên hữu không phải là người có thiên phú, học nghệ tinh thông, xuất chúng...nhưng với xuất thân phú hộ, không có gì ngoài điều kiện thì tiên hữu có thể gia nhập “Hội con nhà giàu vượt khó”, thoát khỏi “tuổi thơ cơ cực”, hưởng những ưu đãi mà không phải ai cũng may mắn nhận được! Hãy cùng lão tiên gia ta tìm hiểu chi tiết những gì VIP-er có thể nhận được trong bài viết này nhé!

Mô tả tính năng:

Tổng cộng có 15 cấp độ Đặc Quyền VIP. Tiên Hữu khi trả phí để mua Nguyên Bảo, tích lũy đủ mốc sẽ nhận được những phúc lợi và ưu đãi đặc biệt, trợ giúp rất nhiều trong quá trình trải nghiệm Tu Tiên Kiếm.

Chi Tiết Tính Năng:

VIP 1: Tích luỹ 60 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 1. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 5%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 3%.

 • Không cần thời gian chờ đợi khi khiêu chiến trong đấu trường.

 • Mua dược phẩm tự động khi treo máy.

 • Mở kho mọi lúc.

 • Tính năng truyền tống miễn phí.

 • Mua đạo cụ quý hiếm với giới hạn trong Tiệm.

 • Hệ thống trò chuyện không bị giới hạn bởi cấp độ và giảm 5s thời gian hồi.

 • Mỗi ngày có thể mua 2 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 65.

Cùng hàng vạn đồng khoá và vật phẩm tặng kèm!

VIP 2: Tích luỹ 500 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 2. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Mở Đại Ngục Tù Thiên, có thể đến tham dự.

 • Nhiệm vụ thí luyện mỗi ngày có thể tăng lên 1 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 10%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 6%.

 • Không cần thời guan hồi chờ đợi khi khiêu chiến trong đấu trường.

 • Mua dược phẩm tự động khi treo máy.

 • Mở kho mọi lúc

 • Dùng miễn phí tính năng càn quét phụ bản.

 • Mỗi ngày có thể mua 4 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 70.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 1 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 3: Tích luỹ 1000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 3. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 10 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 1 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 60 ô.

 • Nhiệm vụ thí luyện mỗi ngày có thể tăng lên 2 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 3 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 15%

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 9%.

 • Mỗi ngày có thể mua 6 lần thể lực

 • Tăng giới hạn thể lực 75.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 2 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 4: Tích luỹ 2000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 4. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 1 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 15 lần.

 • Nhiệm vụ tuần hoàn mở tính năng hoàn thành nhanh.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đen 1 lần.

 • Dung lượng khi tăng đến 60 ô.

 • Nhiệm vụ thí luyện mỗi ngày có thể tăng lên 3 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 4 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 20%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 12%.

 • Mỗi ngày có thể mua 8 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 80.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 3 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 5:  Tích luỹ 5000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 5. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Sát thương hứng chịu giảm 3%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 1 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 20 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 1 lần.

 • Dung lương kho tăng đến 60 ô.

 • Nhiệm vụ thí luyện mỗi ngày có thể tăng lên 4.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 5 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể 3 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 20%.

 • Thời gian mở ô chứa đồ giảm 15%.

 • Mỗi ngày có thể mua 10 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 85.

 • Hệ thống quét Thương Thành Thần Vực mở.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 4 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 6:  Tích luỹ 10.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 6. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 5%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 3%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 1 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 25 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 2 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 5 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 6 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 3 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 3 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 25%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 18%.

 • Mỗi ngày có thể mua 8 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 90.

 • Giới Luân Hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 5 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 7: Tích luỹ 20.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 7. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 6%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 6%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 2 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 30 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 2 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 6 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 3 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 7 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 3 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 4lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 1 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 25%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 21%.

 • Mỗi ngày có thể mua 14 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 95.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 6 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 8: Tích luỹ 50.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 8. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 7%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 6%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 2 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 30 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 2 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 7 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 4 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 8 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 4 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 3 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 30%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 24%.

 • Mỗi ngày có thể mua 16 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 100.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 7 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 9: Tích luỹ 100.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 9. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 8%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 6%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 2 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 30 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 3 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 8 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 4 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 9 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 4 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 5 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 30%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 27%.

 • Mỗi ngày có thể mua 18 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 110.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 8 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 10: Tích luỹ 200.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 10. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 10%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 10%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 3 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 30 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 3 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 10 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 5 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 10 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 5 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 5 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 2 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 35%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 30%.

 • Mỗi ngày có thể mua 20 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 120.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 9 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 11: Tích luỹ 300.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 11. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 12%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 10%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 3 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 35 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 4 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 12 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 6 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 11 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 6 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 6 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 3 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 40%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 30%.

 • Mỗi ngày có thể mua 22 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 130.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 10 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 12: Tích luỹ 500.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 12. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 12%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 10%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 3 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 35 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 6 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 14 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 7 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 12 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 7 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 6 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 4 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 45%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 30%.

 • Mỗi ngày có thể mua 24 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 140.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 11 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 13: Tích luỹ 700.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 13. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 14%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 10%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 4 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 35 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 8 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 16 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 8 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 13 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 8 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 7 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 5 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 50%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 30%.

 • Mỗi ngày có thể mua 26 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 150.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 12 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 14: Tích luỹ 1.000.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 14. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 14%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 12%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 4 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 40 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 10 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 18 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 9 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 14 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 9 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 7 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 6 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 55%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 30%.

 • Mỗi ngày có thể mua 28 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 160.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 13 cùng hàng chục vạn đồng khoá và hàng ngàn vật phẩm tặng kèm!

VIP 15: Tích luỹ 1.500.000 Nguyên Bảo sẽ nâng lên VIP 15. Vô vàn lợi ích nhận được:

 • Tỷ lệ trang bị bị vỡ giảm 16%.

 • Sát thương hứng chịu giảm 12%.

 • Vận tiêu cá nhân mỗi ngày tăng thêm 5 lần.

 • Tụ Linh mỗi ngày tăng đến 40 lần.

 • Hồi sinh miễn phí mỗi ngày tăng đến 15 lần.

 • Dung lượng kho tăng đến 80 ô.

 • Nhiệm vụ vụ thí luyện mỗi ngày tăng lên 20 lần.

 • Băng Ngục Cực Hàn (Đơn) mỗi ngày có thể mua 10 lần.

 • Ma Tâm Tông mỗi ngày có thể mua 15 lần.

 • Huyễn Cảnh Vĩnh Kiếp mỗi ngày có thể mua 10 lần.

 • U Minh Kiều (một người) mỗi ngày có thể mua 8 lần.

 • Rừng Thần Thú mỗi ngày có thể mua 7 lần.

 • Kinh nghiệm giết tiểu quái tăng 60%.

 • Thời gian mở ô túi đồ giảm 35%.

 • Mỗi ngày có thể mua 30 lần thể lực.

 • Tăng giới hạn thể lực 170.

 • Giới luân hồi mỗi ngày có thể mua 1 lần.

Bao gồm những đặc quyền của VIP 14 cùng hàng trăm vạn đồng khoá và hàng vạn vật phẩm tặng kèm!

Hãy tham gia Tu Tiên Kiếm và gia nhập hàng ngũ “VIP” để tận hưởng những “tháng năm rực rỡ” với ưu đãi vô tận, những đặc quyền đặc lợi của “Hội con nhà vượt khó” nhé!

Tìm hiểu và cập nhật thông tin thường xuyên về Tu Tiên Kiếm tại Trang Chủ Tu Tiên Kiếm và Cộng Đồng Tu Tiên Kiếm nhé!

TU TIÊN KIẾM 3D MOBILE - TIÊN MÔN CHIẾN RỰC LỬA 50 VS 50

Chúc Các Tiên Nhân có những giây phút tuyệt vời bên game Tu Tiên Kiếm 3D Mobile